อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ


J5QsGOb

04/08/2017 10:23 39
Heatsink Plaster กาวติดหลอดและชิ้นส่วนสำหรับระบายความร้อนในซีพียู ยึดฐานหลอดให
85฿