/ / 4,413
90฿
ติดต่อผู้ประกาศ
ประกาศเลขที่ : 100478
ชื่อ บริษัทเอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 51/11 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัก เขตตลิ่งชัน 10170
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-9340349
อย่าลืมแจ้งผู้ประกาศว่า ดูข้อมูลจาก

www.thaiseen.comจำหน่ายและ ให้เช่าเก้าอี้สตูล เก้าอี้ลูกเต๋า เก้าอี้เบาะหนัง
ราคาถูก
เก้าอี้สตูลเบาะหนังสีขาว/ดำ
ทรงลูกเต๋า ขนาด 40x40x40 ซม. 
 – เช่า วันแรก ตัวละ 90 บาท 
 – เช่า 2 – 7 วัน ตัวละ 180 บาท 
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 225 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 270 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
300 บาท (เลือกสีหนังได้)*** 
***สินค้าเกรด A
ราคาขาย ตัวละ 500 บาท (เลือกสีหนังได้)*** 
เก้าอี้สตูลเบาะหนังสีขาว/ดำ
ทรงกลม ขนาด 40×40 ซม. 
  – เช่า วันแรก ตัวละ 100 บาท 
  – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 200 บาท 
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 250 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 300 บาท
***จำหน่าย ตัวละ
500 บาท*** 
เก้าอี้สตูลพนักพิงเบาะหนังสีขาว
ขนาด 40x50x70 ซม. 
 – เช่า วันแรก ตัวละ 200 บาท 
 – เช่า 2 – 7 วัน ตัวละ 300 บาท 
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 500 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 600 บาท
***จำหน่าย ตัวละ
800 บาท***
เก้าอี้สตูลพนักพิง
2 ที่นั่ง เบาะหนังสีขาว  
 – เช่า วันแรก ตัวละ 300 บาท 
 – เช่า 2 – 7 วัน ตัวละ 400 บาท 
***จำหน่าย ตัวละ
1500 บาท***
เก้าอี้สตูลหางกระรอก
***จำหน่าย ตัวละ
1,500 บาท***
เก้าอี้สตูลม้านั่งเบาะหนัง
2 ที่นั่ง สีขาว / สีดำ
ขนาด 40 x 80 x
40 ซม.
 – เช่า วันแรก ตัวละ 180 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 300  บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 540 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
1000 บาท***
เก้าอี้สตูลม้านั่งเบาะหนัง 3
ที่นั่ง สีขาว / สีดำ
ขนาด 40 x 120 x
40 ซม.
 – เช่า วันแรก ตัวละ 270 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 400 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 675 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 810 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
1500 บาท***
เก้าอี้สตูลม้านั่งเบาะหนัง 4
ที่นั่ง สีขาว / สีดำ
ขนาด 40 x 175 x
40 ซม.
 – เช่า วันแรก ตัวละ 360 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 600 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 900 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 1080 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
2000 บาท***
เก้าอี้สตูลทรงกลอง
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 90 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 180 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 225 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 270 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
500 บาท***
เก้าอี้ก้นหอย PP
สีขาว
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 900 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
2200 บาท***
เก้าอี้ PP
สีขาว/สีดำ ลายใบไม้
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 900 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
2200 บาท***
เก้าอี้ PP สีดำ
รุ่น Mavy ขนาด 55x55x82.5 ซม.
 – ราคาเช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – ราคาเช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 900 บาท
เก้าอี้ PP สีขาว
รุ่น Mali ขนาด 43x38x85 ซม.
 – ราคาเช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – ราคาเช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 900 บาท
เก้าอี้ PP สีขาว
รุ่น Lotus ขนาด 46.5x52x80.5 ซม.
 – ราคาเช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – ราคาเช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 900 บาท
เก้าอี้ PP สีขาว
ขาไม้ รุ่น Tulip
– ราคาเช่า 1 วัน
ตัวละ 350 บาท
– ราคาเช่า 2-7 วัน
ตัวละ 500 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 875 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 1050 บาท
>>>ราคาขาย
ตัวละ 1,500 บาท<<< (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)
เก้าอี้ PP
ลายกิ่งไม้ สีขาว/สีดำ
ขนาด 55x55x82 ซม.
 – ราคาเช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – ราคาเช่า 2-7 วัน ตัวละ 450 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ตัวละ 900 บาท

เก้าอี้สตูลบาร์ KOBE ขนาด 44x38x70 ซม.
 – เช่า 1 วัน ราคาตัวละ 250 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ราคาตัวละ 400 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 625 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
1,200 บาท*** (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)
เก้าอี้สตูลบาร์เบาะหนัง
VEGAS
 – เช่า 1 วัน ราคาตัวละ 300 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ราคาตัวละ 500 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 900 บาท
เก้าอี้สตูลบาร์เบาะหนัง
OTTO
– เช่า 1 วัน
ราคาตัวละ 300 บาท
– เช่า 2-7 วัน
ราคาตัวละ 500 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 900 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
2,500 บาท*** (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)
เก้าอี้สตูลบาร์ไฟเบอร์
รุ่น KIM สีขาว/สีดำ
– เช่า 1 วัน
ราคาตัวละ 350 บาท
– เช่า 2-7 วัน
ราคาตัวละ 550 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ  875 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 1050 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
1,800 บาท*** (ราคานี้ยังไม่รวม Vat)
เก้าอี้สตูลบาร์ PP
เบาะหนังสีดำ Caasar
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 500 บาท 
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 900 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
1800 บาท***
เก้าอี้สตูลบาร์ PP
สีขาว / สีดำ Wave
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 300 บาท 
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 500 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 900 บาท
***ราคาขาย ตัวละ
1800 บาท***
เก้าอี้สตูลบาร์เบาะหนังสีดำ
Chevie
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 350 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 550 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ  875 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 1050 บาท
เก้าอี้สตูลบาร์ขาเหล็กสีขาว
Messina
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 350 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 550 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ  875 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 1050 บาท
เก้าอี้สตูลบาร์สแตนเลสเบาะหนังสีดำ
Wharton
 – เช่า 1 วัน ตัวละ 350 บาท
 – เช่า 2-7 วัน ตัวละ 550 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ  875 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 1050 บาท
เก้าอี้สตูลบาร์สูง
MS9292 ปรับระดับไม่ได้ 
ขนาด 39 x 40.5 x 76
ซม. สีดำ/สีขาว
***ราคาขาย ตัวละ
1,800 บาท***
เก้าอี้สตูลบาร์สูง
MS9293 ปรับระดับไม่ได้ 
ขนาด 44 x 42 x 79
ซม.
***ราคาขาย ตัวละ
1,800 บาท***
เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ / สีขาว รุ่น Moon สามารถปรับระดับได้
 – ราคาเช่า 1 วัน ตัวละ
250 บาท
 – ราคาเช่า 2-7 วัน ตัวละ
400 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 625 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
*** ราคาขาย ตัวละ 990 บาท ***
เก้าอี้สตูลบาร์สีดำ รุ่น POP 
 – ราคาเช่า 1 วัน ตัวละ
250 บาท
 – ราคาเช่า 2-7 วัน ตัวละ
400 บาท
 – เช่า 8 – 10 วัน ราคาตัวละ 625 บาท
 – เช่า 11 – 14 วัน ราคาตัวละ 750 บาท
*** ราคาขาย ตัวละ 990 บาท ***
Make Sense one
stop service 
บริการอุปกรณ์ให้เช่าสำหรับจัดงาน
Event และ Exhibition แบบ One Stop Service
เสากั้นบริเขต
เสากั้นทางเดิน
เสาธงญี่ปุ่น
โพเดียมอะคริลิก
โพเดียมไม้
โต๊ะจัดเลี้ยง
โต๊ะหน้าขาว
เก้าอี้บุนวม
เก้าอี้เบาะนวม
เก้าอี้พลาสติก
สตูลลูกเต๋า
สตูลม้านั่ง
เก้าอี้สตูลบาร์
พัดลมไอน้ำ
ชุดโซฟาโมเดิร์น
และอุปกรณ์อื่นๆ
อีกมากมาย
 
บริษัท เอ็มเอส
เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
จำหน่าย/ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน
Event และ Exhibition แบบ One Stop Service
Hotline:
081-9340349 (ดา)
Tel: 02-4107753
www.msfurniture11.com
, www.ms-furmiture11.com , www.msfurniture.co.th
Email: msfurniture11@gmail.com  (ดา)
ID Line :
0819340349 / @msfurniture
แชร์หน้านี้
คำค้นหา