/ / 46
0฿
ติดต่อผู้ประกาศ
ประกาศเลขที่ : 186652
ชื่อ ทนายชัยยะ
ที่อยู่ บางใหญ่
จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 0863123622
อย่าลืมแจ้งผู้ประกาศว่า ดูข้อมูลจาก

www.thaiseen.comยินดีให้คำปรึกษากฎหมายตลอด  24  ชั่วโมง

รับดำเนินงานด้านกฎหมายทั่วราชอาณาจักร  อาทิ

 

·       
รับดำเนินงานที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล 
และธุรกิจอื่นๆทุกประเภท

·       
รับมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง-อาญา  คดีเช็ค 
คดีฉ้อโกง  คดีฉ้อโกงเจ้าหนี้  คดียักยอกทรัพย์

·       
ติดตามหนี้สิน  เร่งรัดหนี้สิน  สืบทรัพย์ 
บังคับคดี 
(ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ 
ร้องขอขัดทรัพย์  ร้องขอกันส่วน) 

·       
คดีครอบครัว  ร้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร  ร้องขอให้มีอำนาจปกครองบุตร  ร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร  แบ่งสินสมรส 
ฟ้องหย่า  ฟ้องเรียกค่าทดแทน  ค่าเลี้ยงชีพ 
ค่าอุปการะเลี้ยงดู 
และค่าเสียหายอื่นๆ

·       
คดีมรดก 
ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก 
ร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดก 
ร้องขอแบ่งมรดกในฐานะทายาท-ทายาทแทนที่-ผู้รับพินัยกรรม  แบ่งมรดก

·       
คดีละเมิด 
ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาล 
ค่าขาดไร้แรงงาน 
ค่าขาดไร้อุปการะ 
ค่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน 
และค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ

·       
คดีแรงงาน 
กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 
ฟ้องเรียกค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด  ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี  ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า  ค่าชดเชย 
และค่าเสียหายอื่นๆ

·       
คดีผู้บริโภค  และคดีแพ่งอื่นๆ  ฟ้องร้อง-ต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน  บัตรเครดิต 
สินเชื่อส่วนบุคคล  เช่าซื้อ  ซื้อ-ขายสินค้า  บังคับจำนอง 
ร้องขอครอบครองปรปักษ์ 
ร้องขอใช้ทางจำเป็น-ภาระจำยอม 
และคดีผิดสัญญาอื่นๆทุกประเภท

·       
คดีทรัพย์สินทางปัญญา  คดีล้มละลาย 
คดีปกครอง  คดีภาษีอากร  และคดีอื่นๆทุกประเภท

·       
สืบจับบุคคล  ลูกหนี้ 
ผู้ต้องหา  และจำเลยตามหมายจับ

 

ติดต่อ/สอบถาม
: ทนายความชัยยะ

สำนักงานเลขที่  85/94  หมู่ที่ 9 
ตำบลบางเลน  อำเภอบางใหญ่  นนทบุรี 
11140

โทร/แฟ็กซ์
: 0-2070-5717  มือถือ : 08-0774-2855, 08-6312-3622

Line
ID : chaiyalaw

E-Mail
: chaiyathiput@yahoo.com
& chaiyathiput@gmail.com

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
: http://www.chaiyathiput.com

เว็ปไซต์เพิ่มเติม : http://facebook.com/chaiyalawyer

เว็ปไซต์เพิ่มเติม : http://twitter.com/chaiyathiput

หมายเหตุ
: ค่าดำเนินงานและค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลง  

แชร์หน้านี้
คำค้นหา